AEJ thirrje urgjente ndaj Këshillit të Europës, qeveritë po shkelin të drejtat e medias duke përdorur Covid 19 

Dhjetë organizata evropiane për liri të shtypit dhe të drejtave të njeriut përfshirë AEJ i kanë dërguar
më 31 Mars, 2020, një Letër të hapur Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës, organizatës
së të drejtave të njeriut me bazë traktati 47-vendesh. Letra bën thirrje për veprime të përcaktuara
për të mbrojtur rrjedhën e lirë të informacionit dhe të drejtën e gazetarëve për të raportuar, pasi disa
qeveri morën në mënyrë të papritur kompetencat gjithëpërfshirëse për tu marrë me pandeminë e
virusit Covid-19. AEJ thotë se qeveritë në të gjithë Evropën tani duhet të ushtrojnë vetëpërmbajtje
mes frikës së një rrëshqitje potencialisht të rrezikshme drejt autoritarizmit dhe shoqërive polici-
shtet.
Letra e përbashkët e hapur, e shtypur më poshtë, pyet Marija Pejcinovic Buric, Sekretare e
Përgjithshme e Këshillit të Evropës, dhe presidentët e tanishëm dhe të ardhshëm të Komitetit të
Ministrave, organi ekzekutiv i vendimmarrjes së organizatës, për të vlerësuar ligjet e fundit të
urgjencës, të miratuara në Hungari dhe gjetkë për të siguruar që ata të mos tejkalojnë mbrojtjet
themelore të të drejtave sipas Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Zonja Buric i ka shkruar
tashmë kryeministrit të Hungarisë, Viktor Orban, duke thënë se një "gjendje e jashtëzakonshme e
papërcaktuar dhe e pakontrolluar" nuk mund të garantojë se parimet themelore të demokracisë do të respektohen.

Përfaqësuesi i Lirisë së Medias i AEJ, William Horsley, tha: Të gjitha qeveritë evropiane tani
duhet të ushtrojnë vetëpërmbajtje dhe ata duhet të mbështesin detyrimet e tyre ligjërisht të
detyrueshme për të respektuar të drejtat e shprehjes. Secili nga ligjet emergjente duhet të zbatojë
ende masat mbrojtëse kryesore për të mbrojtur të drejtat themelore demokratike dhe shtetin e
ligjit; çdo shmangie duhet të jetë rreptësisht e kufizuar në kohë dhe në përpjesëtim me kërkesat e
situatës.
Letra e Hapur i referohet shqetësimeve të thella për situatën në Hungari, ku parlamenti i ka dhënë
kryeministrit (deri më tani) autorizime të mbaruara për të qeverisur me dekret, dhe gazetarët dhe të
tjerët u nënshtrohen dënimeve me burg deri në pesë vjet nëse autoritetet thonë se ata kanë
promovuar informacion të rremë ose kanë penguar urdhrat e qeverisë për të zbatuar masa
antikorona të virusit.
Shtetet e tjera përfshirë Slloveninë dhe Republikën Çeke kanë njoftuar një pezullim të
konferencave të zakonshme për shtyp, ku zyrtarët qeveritarë u përgjigjen pyetjeve të gazetarëve.
AEJ dhe nëntë organizata të tjera që nënshkruan Letrën e Hapur janë të gjithë partnerë të Platformës
në internet të Këshillit të Evropës për të promovuar sigurinë e gazetarëve. Platforma, e cila ka
funksionuar me sukses për pesë vjet, është një sistem në mbarë Evropën për të raportuar kërcënime

serioze për lirinë e mediave në të gjithë fushën e Këshillit të Evropës dhe për promovimin e
dialogut me shtetet anëtare për të hequr kërcënimet dhe sulmet ndaj mediave.
William Horsley deklaroi: Situata aktuale e urgjencës paraqet një kërcënim kritik si për shëndetin
publik, ashtu edhe për të drejtat civile dhe politike të njerëzve në të gjithë Evropën; tani është koha
për media të lira dhe të pavarura dhe për të gjithë ata që besojnë në standardet themelore
demokratike dhe qeverinë e hapur, për të kombinuar forcat dhe për të mbështetur rrjedhën e lirë të
informacionit dhe të drejtat e patjetërsueshme të të gjithëve, siç garantohet në Konventën Evropiane
për të Drejtat e Njeriut;

TEKSTI I LETRËS SË HAPUR: –

Për: Marija Pejcinovic Buric, Sekretare e Përgjithshme e Këshillit të Evropës
Z. David Zalkaliani, Ministër për Punët e Jashtme të Gjeorgjisë, President i Komitetit të Ministrave
Z. Nikos Dendias, Ministër i Punëve të Jashtme të Greqisë, Presidenti në hyrje i Komitetit të
Ministrave
CC: Dunja Mijatovic, Komisioner për të Drejtat e Njeriut
CC: Rik Daems, President i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës

31 Mars 2020

Re: Thirje për veprime të përcaktuara për të mbrojtur rrjedhën e lirë të informacionit për të trajtuar
COVID-19
I dashur Sekretar i Përgjithshëm, i dashur President i Komitetit të Ministrave dhe Presidenti i
ardhshëm i Komitetit të Ministrave,

Ne, organizatat e nënshkruara për lirinë e shtypit dhe liritë e shprehjes, po shkruajmë për të
shprehur shqetësimet tona të thella në lidhje me rreziqet e qeverive duke përfituar nga pandemia e
Covid-19 për të ndëshkuar mediat e pavarura dhe kritike dhe për të futur kufizime në qasjen dhe
kontrollin nga media për te vendimet dhe veprimet e qeverisë.
Në këtë drejtim, ne mbështesim deklaratën e përbashkët të paraqitur nga tre raportuesit specialë
globalë dhe rajonalë për lirinë e shprehjes, David Kaye (KB), Harlem Desir (OSBE) dhe Edison
Lanza (OAS), se "e drejta për lirinë e shprehjes, ……, vlen për të gjithë, kudo, dhe mund të jetë
vetëm subjekt i kufizimeve të ngushta ”.
Ndërsa vlerësojmë se masa të caktuara emergjente janë të nevojshme për të luftuar pandeminë, të
gjitha masat e tilla duhet të jenë të nevojshme, proporcionale, rreptësisht të kufizuara me kohë dhe
të jenë subjekt i një kontrolli të rregullt, në mënyrë që të zgjidhin krizën e menjëhershme
shëndetësore. Fatkeqësisht, disa qeveri në të gjithë Evropën tashmë po përdorin pandeminë për të
pretenduar fuqi të jashtëzakonshme që mund të minojnë institucionet demokratike, përfshirë shtypin
e lirë. Ne besojmë se disa shtete anëtare të Këshillit të Evropës janë në rrezik të shmangen nga
Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut në mënyra që mund të jenë të papajtueshme me

detyrimet e tyre nën KEDNJ, veçanërisht në lidhje me lirinë e mendimit dhe të shprehurit, dhe lirinë
e mediave.
Së pari, ne jemi të shqetësuar thellësisht nga lëvizjet e nxituara të disa qeverive për të kërkuar fuqi
marrëse për të kriminalizuar promovimin e informacionit të rremë në lidhje me COVID-
19. Organizatat tona janë shumë të vetëdijshëm për rreziqet e dezinformimit dhe mënyrën se si
përdoret nga aktorët e paskrupull për të përhapur panik dhe ndarje. Sidoqoftë, kjo nuk justifikon
fuqitë e ashpra që rrezikojnë të përdoren kundër gazetarëve, puna e të cilëve është e domosdoshme
në promovimin e të kuptuarit publik të çështjeve shëndetësore dhe sigurimin e përgjegjshmërisë.
Ne mirëpresim letrën tuaj të fundit drejtuar Viktor Orban, Kryeministrit të Hungarisë, datë 24 Mars,
në lidhje me futjen e fuqive të reja dhe disproporcionale të urgjencës, të cilat përfshijnë dënime me
burg deri në pesë vjet për promovimin e informacionit të rremë.
Së dyti, organizatat tona janë të shqetësuara për efektet e masave të zgjeruara të mbikëqyrjes të
paraqitura për të monitoruar përhapjen e virusit. Ndërsa ne i njohim përfitimet e mundshme në
drejtim të luftimit të përhapjes së virusit, përdorimi i mbikëqyrjes duhet të ketë mbikëqyrjen e duhur
dhe të jetë i kufizuar qartë në trajtimin e pandemisë. Mbikëqyrja e pakontrolluar rrezikon
privatësinë dhe të drejtat e të dhënave dhe aftësinë e gazetarëve për të mbrojtur burimet. Ka
gjithashtu përgjegjësi të frenojë lirinë e gazetarëve për të raportuar dhe komentuar çështje me
interes publik në mënyra që shkaktojnë vetë-censurim dhe minojnë lirinë dhe shumësinë e mediave.
Së treti, organizatat tona janë të shqetësuara për kufizime të tepërta në hyrjen në media të zyrtarëve
qeveritarë, vendimmarrësve, ekspertëve mjekësorë dhe – aty ku është e mundur – ata që janë në
vijën e parë të pandemisë. Shumë vende kanë prezantuar kufizime në lirinë e lëvizjes, të cilat ne
insistojmë se nuk duhet të përdoren për të parandaluar që media të dëshmojë krizën.
Në të njëjtën kohë shumë qeveri po kufizojnë qasjen ndaj zyrtarëve duke zvogëluar praninë fizike të
gazetarëve në konferenca për shtyp. Sllovenia dhe Republika Çeke, ndër të tjera, kanë njoftuar se po
u japin fund atyre krejt. Masat e tilla nuk duhet të lejohen të kufizojnë kontrollin mediatik të
qeverive.
Së fundmi, ne jemi të shqetësuar për sigurinë e gazetarëve për sa i përket ekspozimit të tyre ndaj
COVID-19 dhe incidenteve të sulmeve ndaj anëtarëve të mediave që raportojnë mbi pandeminë. Ka
pasur gjithashtu një përmbysje në abuzimin e raportuar në internet të gazetarëve që vënë në dyshim
përgjigjet e qeverisë dhe fuqitë emergjente që kanë marrë.
Në një periudhë kur të drejtat themelore janë duke u pezulluar përreth Evropës, nevoja për një
kontroll të mediave për t'u mbrojtur nga abuzimi i këtyre fuqive të reja është më e fortë se kurrë.
Prandaj ju bëjmë thirrje që:
 Vazhdoni të nxisni shtetet anëtare të sigurojnë që mbrojtja e lirisë së mediave, e garantuar
me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, të bëhet përparësi politike, veçanërisht
gjatë periudhës së pandemisë COVID-19.
 Angazhohen në dialog me shtetet anëtare të cilat kanë deklaruar se synojnë të shmangen nga
Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, si dhe me ato që kanë miratuar, ose synojnë të
miratojnë, masa emergjente që mund të vijnë në një shmangie nga Konventa, në mënyrë që
të vlerësojnë sesi devogimet mund të ndikojnë në mënyrë të dëmshme në situatën e shtypit
të vendit përkatës.
 Kërkoni mendimin e Komisionit të Venecias duke e ftuar atë të bëjë një rishikim të plotë
ligjor të Ligjit të urgjencës së Hungarisë.
 Inkurajoni vendet anëtare të përgjigjen menjëherë dhe në mënyrë thelbësore ndaj alarmeve
për lirinë e mediave në Platformën e Këshillit të Evropës, duke ndërmarrë veprime të duhura
korrigjuese dhe korrigjuese.

 Mbani një dialog të strukturuar me organizatat partnere për alarmet e publikuara në
Platformë dhe veprimet vijuese të ndërmarra nga shtetet anëtare.
 Konsideroni Platformën dhe alarmet e saj, së bashku me Rezolutat dhe Rekomandimet e
miratuara nga Asambleja Parlamentare, Strategjinë e Implementimit për Sigurinë e
Gazetarëve të botuar nga Komiteti Drejtues për Media dhe Shoqëria e Informacionit
(CDMSI), dhe këshillat dhe vëzhgimet e Komisionerit për të Drejtat e Njeriut , si një bazë
për avancimin dhe vlerësimin e shpejtë të përparimit të zbatimit të dispozitave të
përcaktuara në Rekomandimin CM / Rec (2016) 4 për mbrojtjen e gazetarisë dhe sigurisë së
gazetarëve dhe aktorëve të tjerë të mediave.

Ju falënderojmë paraprakisht që morët parasysh shqetësimet tona,
Nënshkruesit:
Anëtarët e Platformës së Këshillit të Evropës për mbrojtjen e gazetarisë dhe sigurisë së gazetarëve
NENI 19
Shoqata e Gazetarëve Evropian (AEJ)
Komisioni për Mbrojtjen e Gazetarëve
Qendra Evropiane për Lirinë e Shtypit dhe Medias (ECPMF)
Federata Evropiane e Gazetarëve
Shtypi i Lirë Pafund (FPU)
Indeksi i Censurimit
Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve
Instituti Ndërkombëtar i Shtypit (IPI)
Reporterët pa kufij (RSF)

Përgatiti: Xh. DedaLini një Përgjigje

sqAlbanian
en_USEnglish sqAlbanian