Zylyftar Bregu

Vice President of AEJ AlbaniaPresident Nderi of AEJ Albania

areas of expertise

Zylyftar Bregu është një personaliteti i njohur ne median shqiptare. Përveç rolit të profesorit në fakultetin e gazetarisë, ai ka punuar edhe gazetar dhe drejtues, në disa nga mediat më të njohur në vend.

Gjithashtu zoti Bregu ka gradën akademike PHD.

CV:

Korrik 2010 – Korrik 2016 Anëtar i Këshillt Kombëtar të Radios dhe Televizionit,

i zgjedhur nga Parlamenti i Shqipërisë (që nga viti 2013, ndryshon emrin dhe quhet Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA)

Korrik 2016- Korrik 2019 Anëtar i Autoritetit të Mediave (AMA)

Tetor 2004 – në vijim Lektor në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit në Universitetin e Tiranës. Drejton një lëndët profesionale mbi lajmin dhe gazetarinë, si Bazat e shkrimit dhe raportimit të Lajmit, Shkrimi dhe Raportimi i Lajmit për median onlinë, Atelje e shtypit. Në sistemin MA jep lëndën “Komunikimi në institucionet e mbyllura”

Tetor 2013 – në vijim Lektor në Univesitetin Shtetëror të Tetovës (Maqedoni).

Edhe në këtë Universitet është i angazhuar në të dy nivelet BA dhe MA. Jep lëndë të tilla si Shkrimi dhe raportimi i lajmit, Redaktimi, Gazetaria Investigative, Media dhe Konfliktet. Ndërsa në nivelin e dytë MA, jep lëndët “Etika e medias” dhe “E drejta e medias”.

Mars 2008 – Tetor 2010 Drejtor i Gazetës së përditshme “Integrimi”.

2007-2008 Drejtor në gazetën e përditshme “Telegraf”

Korrik 2003 – Gusht 2005 Redaktor përgjegjës, në televizionin kombëtar “Klan”.

Nëntor 2001 – Shkurt 2003 Redaktor i aktualitetit dhe zëvendëskryeredaktor në

Nëntor 2000 – Shtator 2001 Redaktor në sektorin e aktualitetit në gazetën e përditshme të pavarur, “Shekulli”.

Gusht 1999 – Tetor 2000 Redaktor i sektorit të investigatiimit, në gazetën “Shekulli”

Prill 1998 – Korrik 1999 Reporter, gazeta “Shekulli”

Nëntor 1996 – Mars 1998 Reporter, gazeta “Dita informacion”

Punë me kohë të pjesshme:

2014-2019 Ekspert pranë organizatës ndërkombëtare IREX. Kjo organizatë bën çdo vit matjen dhe vlerësimin Qendrueshmërinë Mjeteve të Komunikimit.

 

Qershor 2004 – Dhjetor 2008 Përgjegjës për marrëdhëniet publike në Komitetin Shqiptar të Helsinkit.

Qershor 2004- Dhjetor 2008 Monitorues pranë Komitetit Shqiptar të Helsinkit për vëzhgimin e situatës në Sistemin e burgjeve në Shqipëri.

Qershor 2005 Anëtar i Bordit të Monitorimit të Mediave, një organizëm i ngritur pranë dhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të monitoruar raportimin dhe pasqyrimin e fushatës zgjedhore në Shqipëri.

1999 – 2004 Bashkëpunëtor i revistës “Media Shqiptare”, revistë e dedikuar problemeve të medias, botuar nga Instituti Shqiptar i Medias dhe IREX.

2000 – 2003 Bashkëpunëtor i agjensisë ndërkombëtare të Lajmeve “Institute for Ëar and Peace Report” me qendër në Londër.

Prill 1998 – Shtator 2001 Bashkëpunëtor në revistën “Spekter”.

Edukimi dhe kualifikimet

2010-2013 Doktor i shkencave të Komunikimit (PhD). Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit në Universitetin e Tiranës. Vlerësuar me rezultatin “Shkëlqyer”, me temën “Të dënuarit, mes izolimit, informimit dhe nevojës për komunikim”.

2005 – 2007 Master, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës.

1996 – 2000 Diploma për Gazetari, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Universiteti I Tiranës.

sqAlbanian
en_USEnglish sqAlbanian