AEJ dhe shoqata te tjera, letër te hapur për Këshillin e Evropës, për të përmirësuar klimën ndaj medias

Letër e hapur për Këshillin e Evropës, për të përmirësuar klimën ndaj medias

 

Të merren masat e duhura dhe efektive për të përfunduar kriminalizimin e gazetarisë, kundërshtimin e atmosferës toksike të armiqësisë ndaj mediave dhe dhënien fund të  pandëshkueshmërisë, ishin disa ndër kërkesat thelbësore të një Letre të Hapur të nënshkruar nga AEJ dhe më shumë se 20 organizata të tjera gazetareske dhe lirie të shprehjes dërguar sekretari i Përgjithshëm në Këshill i Evropës, Marija Pejcinovic Buric. Letra veçanërisht thekson thirrjen e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për një Hetim Publik të pavarur, efektiv dhe urgjent në Maltë për vrasjen e pazgjidhur të gazetares Daphne Caruana Galizia gati dy vjet më parë.

 

LETER HAPUR

 

Për: Marija Pejcinovic Buric, Sekretare e Përgjithshme,

18 shtator 2019

I dashur Sekretar i Përgjithshëm,

Në emër të organizatave të nënshkruara, ne ju urojmë përzemërsisht për emërimin tuaj si Sekretar i Përgjithshëm i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës. Ne jemi të motivuar nga përvoja jonë dhe të kuptuarit e përkeqësimit të mjedisit për gazetarët dhe shprehjes së lirë në të gjithë Evropën, për t’ju kërkuar të siguroheni që përkushtimi juaj ndaj demokracisë, sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut do të reflektohet në përpjekje të zgjeruara për mbrojtje efektive e lirisë së shprehjes, lirisë së shtypit dhe sigurisë së gazetarëve, të mbështetur nga masa të forta dhe deklarata dhe veprime të forta dhe të qëndrueshme nga vetë ju si Sekretar i Përgjithshëm.

Lirisë së mediave dhe pluralizmit mediatik duhet t’i jepet një përparësi e qartë dhe konsistente në të gjithë fushën e Këshillit të Evropës, pasi ato i mundësojnë publikut të bëjë zgjedhje të informuara për qeverinë dhe shoqërinë e tyre, dhe kështu janë parakushtet për gëzimin e plotë të të gjitha të drejtave të tjera.

Përpjekjet e rinovuara dhe të përcaktuara për të arritur pajtimin e Shteteve Anëtare me konventat, rekomandimet dhe tekstet e Këshillit të Evropës, si dhe praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) janë jetësore në këto kohë të kërcënimeve në rritje kundër gazetarëve dhe liria e shtypit në të gjithë Evropën. Ambienti për lirinë e mediave është përkeqësuar ndjeshëm, siç u dokumentua në Raportin Vjetor të botuar nga organizatat partnere të Platformës së Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Gazetarisë dhe Sigurisë së Gazetarëve. Ne shohim zhvillime tejet shqetësuese në Azerbajxhan, Poloni, Hungari, Itali, Turqi, Rusi dhe gjetkë.

Lidhur me Platformën për Mbrojtjen e Gazetarisë dhe Sigurinë e Gazetarëve, ju bëjmë thirrje që të siguroni të gjitha mjetet dhe mbështetjen e nevojshme në dispozicion për të siguruar që Shtetet Anëtare të përgjigjen konkretisht ndaj alarmeve, të intensifikojnë dialogun dhe veprimet vijuese për të siguruar kompensim dhe të bëni gjithçka e mundshme për të fituar bashkëpunimin aktiv të atyre Shteteve Anëtare të cilat nuk kanë arritur t’i përgjigjen paralajmërimeve që theksojnë mangësi ose abuzime nga ana e autoriteteve shtetërore. Ne ju kërkojmë që të krijoni një shkëmbim mujor në nivelin e Komitetit të Ministrave për të lejuar një diskutim domethënës mbi përparimin e Shteteve Anëtare në trajtimin e alarmeve dhe kërcënimeve të vazhdueshme dhe serioze për lirinë e mediave dhe sigurinë e gazetarëve dhe aktorëve të tjerë të mediave .

Në funksion të rritjes së dokumentuar mirë të sulmeve ndaj mediave dhe prapambetjes në përmbushjen e angazhimeve të tyre nga disa shtete, ju kërkojmë nga ju që të jepni përparësi veprimeve dhe politikave për të zbatuar Rekomandimin CM / Rec (2016) 4 të Komitetit të Ministrave për mbrojtjen të gazetarisë dhe sigurisë së gazetarëve dhe aktorëve të tjerë të mediave – përfshirë masat specifike për të përmbushur standardet e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen; Parandalimi i sulmeve; dhe ndjekjen penale të krimeve ndaj gazetarëve.

Shpresojmë që shqetësimet dhe rekomandimet e përshkruara në raportin e fundit të partnerëve të Platformës të jepen përparësi nga Sekretariati nën udhëheqjen tuaj, dhe përmes projekteve dhe aktiviteteve të parashikuara në programin dhe buxhetin dy-vjeçar të Këshillit të Evropës. Për të adresuar këto shqetësime, ne kërkojmë nga ju që të vini në dispozicion burimet dhe mbështetjen e nevojshme për t’i dhënë asaj më shumë shikueshmëri, njohje dhe ndikim – si nga brenda ashtu edhe nga jashtë në Këshillin e Evropës.

Ne jemi të bindur se veprimi i fortë dhe i bashkuar politik nga Shtetet Anëtare dhe Këshilli i Evropës tani është thelbësor. Ne kërkojmë mbështetjen tuaj energjike kundër pandëshkueshmërisë së vazhdueshme për sulme, përfshirë vrasjet e gazetarëve brenda Evropës, dhe kundër përpjekjeve të përhapura për të miratuar një legjislacion rreptësisht kufizues për rregullimin e mediave, shpifjet, anti-terrorizmin që përdoren gjithnjë e më shumë për të kriminalizuar gazetarët.

Retorika anti-media po krijon një atmosferë toksike për gazetarët në mesin e publikut të gjerë dhe duhet të kundërshtohet. Përhapja e dezinformimit në internet intensifikon këtë efekt. Ne mirëpresim rezolutën e fundit të PACE për sundimin e ligjit në Maltë, e cila tregon nevojën urgjente për veprime efektive kundër politizimit të institucioneve shtetërore, kapjen e mediave nga forcat politike dhe një klimë ndëshkimesh në lidhje me sulmet kundër anëtarëve të mediave.

Ne ju bëjmë thirrje që të ofroni mbështetjen tuaj të plotë politike dhe burimet e nevojshme, për të siguruar sukses.

Nënshkruar nga:

Lutz Kinkel, Managing Director, European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

Sarah Clarke, Head of Europe and Central Asia, ARTICLE 19

William Horsley, Special Representative for Media Freedom, Association of European Journalists (AEJ)

Gulnoza Said, Europe and Central Asia program coordinator, Committee to Protect Journalists (CPJ)

Daniel Gorman, Director, English PEN

Ricardo Gutierrez, General Secretary, European Federation of Journalists (EFJ)

Leon Willems, Director of Policy and Programmes, Free Press Unlimited (FPU)

Ralf Nestmeyer, Vice-President, German PEN

Bertrand Pecquerie, CEO, Global Editors Network (GEN)

Annie Game, Executive Director, IFEX

Joy Hyvarinen, Head of Advocacy, Index on Censorship

Anthony Bellanger, General Secretary, International Federation of Journalists (IFJ)

Ravi R. Prasad, Director of Advocacy, International Press Institute (IPI)

Ides Debruyne, Managing Director, Journalismfund.eu vzw

Hege Newth, Secretary General, Norëegian PEN

Chiara Sighele, Programme Director, Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT/CCI)

Alberto Spampinato, Director, Ossigeno per l’informazione

Aaliya Ahmed, International Programmes Director, PEN International

Christophe Deloire, Secretary General, Reporters without Borders (RSF)

Oliver Vujovic, Secretary General, South East Europe Media Organisation (SEEMO)

Clothilde Redfern, Director, The Rory Peck Trust

Andrew Heslop, Director, World Association of News Publishers (WAN-IFRA)

 Lini një Përgjigje

sqAlbanian
en_USEnglish sqAlbanian